Hei Pasoep, dat zijn wij ...zo repeteren wij ...en treden wij op ...
Klik voor meer info Klik voor meer info Klik voor meer info

Hei Pasoep

Mafalda

Ooit gestart vanuit de "politieke werkgroep" van Jeugdclub Sorm wou ze, door het zingen van geëngageerde liederen, op een creatieve manier uitdrukking geven aan haar ongenoegen tegenover onrechtvaardigheid in de wereld.

De zanggroep ontleende haar naam aan de Zuid-Afrikaanse verzetsbeweging die de kreet Hei Pasoep! mp3 spottend had overgenomen van de blanke bezetter. Hei Pasoep betekent dus hetzelfde als bij ons: hei pasoep! meer


CD voordeelpakketten in de aanbieding

Aanbiedingen
Hei Pasoep biedt een aantal pakketten met haar CD's aan voordelige prijzen!

meer

CD Boem Paukeslag!

Hei Pasoep - Boem Paukeslag in De Roma

Toen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd nog een sociale strijd was.

Antwerpen 1921. In zijn dichtbundel ‘Bezette Stad’ beschrijft Paul Van Ostaijen op de hem eigen typografische wijze de gruwel van de Eerste Wereldoorlog: bezetting, wanhoop en vertwijfeling. Een maatschappij in zak en as. Europa met moeite rechtkruipend uit vernieling en verdwazing, op zoek naar een nieuw samenlevingsmodel. Een zoektocht die vaak leidde tot chaos, verbeeld en verwoord door dichters als Van Ostaijen en andere dadaïsten.

Antwerpen 2014. Het gaat wellicht te ver om te stellen dat ook onze maatschappij in zak en as zit, maar de recente oorlogen, sociale ongelijkheid, armoede en milieuverloedering ontkennen, zou kortzichtig zijn. Ook vandaag gaan mensen op zoek naar nieuwe vormen van samenleven, eerlijke handel en herverdeling van rijkdommen. Kleine groepen die van onderuit aan een nieuwe samenleving bouwen: LETs, stadsboerderijen, kangoeroewonen, autodelen, geweldloze communicatie. In de Arabische wereld komt het volk op straat om een beter leven te eisen. Hei Pasoep wil in deze tweedeling tussen hoop en wanhoop gaan staan. Onze CD “Boem Paukeslag” biedt een brede kijk op de wereld. Van Chili tot Bosnië. Het zoekt naar een evenwicht tussen aanklacht en bewondering. Boeren en helden. Soldaten en hun vrouwen. Milieuvervuiling en de droom van Persefone. Kosmopolitisch in de talen en volkeren die we bezingen. Zoals u het van ons gewoon bent. meer

CD Dwarsliggers!

Dwarsliggers

Ja, wij zijn dwarsliggers.

Wij willen tegenwerken. Tegen de gekte van alledag zullen we obstakels opwerpen. Wie het leven alleen maar leuk wil vinden zullen we blijven ergeren. Want we blijven ons verzetten tegen passiviteit en gelatenheid. Overconsumptie zullen we belemmeren en tegen bekrompenheid obstructie bedrijven, om oppervlakkigheid te derangeren en te verhinderen dat mensen onwetend blijven.

We willen ophouden met haten, maar toch flink aanstoot geven om de vernietiging van onze aarde te bemoeilijken. We zullen het eigen belang temmen, want we hebben bezwaar tegen alles wat afgewogen wordt met economische of religieuze kortzichtigheid.

leder moet zichzelf kunnen zijn als uniek individu maar egoïsme zullen we deleten. Wie bang is zullen we lastig vallen, blijven storen, en vervelen met roepen om vrijheid. Want we weigeren ons te conformeren aan een wereld die alleen maar kan eindigen in een nachtmerrie. En dat in een tijd waarin we de droom kunnen realiseren van de beste dromen die er zijn. Want wij zijn geboren om te verbazen. meerCD Hei Pasoep zingt Mistero Buffo

Hei Pasoep zingt Mistero Buffo

De eerste opvoering van ‘Mistero Buffo’ in ons land, door de Internationale Nieuwe Scène, vond al bijna 40 jaar geleden plaats. En toch hebben deze liederen anno 2010 niets van hun actualiteit verloren ! De uitbuiting op het werk in zijn brutaalste vorm blijft bestaan al heeft ze zich vaak verplaatst naar verder af gelegen landen. Hier is de uitbuiting intussen veel verfijnder geworden.

De oorlog met al zijn nefaste gevolgen steekt voortdurend de kop op en vormt een constante bedreiging voor de wereld. De lente is uiteraard van alle tijden, zoals de liefde met zijn mooie en minder mooie kanten… En ook het optimisme, de humor, de opstand, het verzet, het geloof in een betere wereld zijn niet verdwenen!

Wij vonden het een boeiende uitdaging om met de zanggroep Hei Pasoep deze volksopera, die destijds één van onze inspiratiebronnen was om te beginnen zingen, in een nieuw kleedje te steken en opnieuw op CD te zetten. Zo dragen we er misschien een steentje toe bij om de dynamiek van toen in leven te houden ? meer

CD Hei Pasoep in De Roma

Hei Pasoep in De Roma

Na bijna 500 optredens in binnen- en buitenland kon ook zaal De Roma in Borgerhout niet ontbreken op het palmares. Deze CD is de registratie van de drie concerten die Hei Pasoep gaf in De Roma op 11, 12 en 13 mei 2007. meer

Hei Pasoep in het Journaal

Hei Pasoep in het late journaal 25-01-2009

Dat er tenoren te kort zijn, dat zullen we nu wel geweten hebben. Het VRT Journaal kwam langs tijdens een repetitie en maakte er een stukje van. meer

Website Googled in English et en Français